Om oss

Byggprojektledning

Published Date


Universitets- och högskoleutbildad byggnadsingenjör med mycket bred erfarenhet av både byggledning och projektledning i stora projekt sedan mitten av 80-talet

SBR auktoriserad

Entreprenadbesiktning

Published Date


Av Rise certifierad entreprenadbesiktningsman

Medlem i SBR entreprenadsbesiktningsgrupp sedan 90-talet

Kontrollansvarig enl PBL

Published Date


Certiferad kontrollansvarig enl PBL nivå K, SC 1345-11, och erfarenhet sedan 90-talet

Projekteringsledning

Published Date


BasP med erfarenhet från projektering via både privata arkitekt- och ingenjörsföretag samt offentlig sektor sedan mitten av 80-talet

Miljöinventering av fastigheter

Published Date


F.d. certifierad milöinventerare av fastigheter med bred erfarenhet sedan 90-talet

Kvalitets- och miljösäkring

Published Date


Kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem enligt SS EN ISO/CD2 9001:2000 resp 14001

Rutiner för kvalitetssäkring PL, BL, ProjL, BM resp KA med projektspecifik anpassning

Egenkontroll för respektive fackområde projektanpassas

Miljöklassning av byggprojekt enl Breeam resp Miljöbyggnad